Chất lượng BVƯu, nhược điểm về cải tiến CLBV 2017

.


.

.

4472766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2906
4224
7130
4424895
106717
153560
4472766

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI

TỔ QLCL

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

     Trong năm 2017, Bệnh viện thành lập Tổ quản lý chất lượng với mạng lưới tại các khoa phòng áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ y tế tại Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bệnh viện luôn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, cải tiến và khắc phục các tiêu chí ở mức 2, nâng một số tiêu chí ở mức 3 lên mức 4 với phương châm : “ Người bệnh là trung tâm”. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt trong kế hoạch phát triển của Bệnh viện cụ thể:

$1·        Hướng đến người bệnh:

- Người bệnh được hướng dẫn tiếp đón niềm nở, nhiệt tình.

- Cải tiến quy trình khám chữa bệnh giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi.

- Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ người bệnh.

- Đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh trong quá trình khám và chữa bệnh.

- Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh được duy trì tốt, người bệnh được chăm sóc toàn diện trong quá trình nằm viện. Thực hiện “ Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

$1·        Phát triển nguồn nhân lực:

- Đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, chất lượng. Bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ.

- Tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo đời sống CBCNV.

$1·        Hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.

- Triển khai hoàn thiện các kỹ thuật mới.

- Quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

- Quản lý tài chính công khai, minh bạch.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

       Bệnh viện có diện tích chật hẹp, nhiều khoa phòng phải sử dụng chung không gian làm việc.

       Số lượng bệnh nhân đến khám, chữa tại bệnh viện ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân nội trú tăng so với số giường kế hoạch, bệnh viện đã khắc phục bằng cách kê thêm giường bệnh, hiện tại giường bệnh thực kê của bệnh viện là 135 giường, ngoài ra còn có thêm giường bạt nhằm đảm bảo bệnh nhân không phải nằm ghép.

      Việc áp dụng CNTT trong quản lý dữ liệu, thông tin y tế và hoạt động chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo sự thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh.

      Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế chưa được hoàn thiện.

III. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

$1-         Tiếp tục cải tiến qui trình khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát.

$1-          Cải tiến công tác tiết chế dinh dưỡng.

$1-         Tiếp tục triển khai, nâng cấp hệ thống phần mềm CNTT trong quản lý các hoạt động của Bệnh viện.

$1-         Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật, triển khai các kỹ thuật mới nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị.

$1-         Xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân.

$1-         Tiếp tục tập huấn cho nhân viên y tế về đổi mới phong cách, thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

I. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017:   

       Trong năm 2015, Bệnh viện thành lập Tổ quản lý chất lượng với mạng lưới tại các khoa phòng áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ y tế tại Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bệnh viện luôn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, cải tiến và khắc phục các tiêu chí ở mức 2, nâng một số tiêu chí ở mức 3 lên mức 4 với phương châm : “ Người bệnh là trung tâm”.

       Năm 2017, Bệnh viện tiếp tục triển khai các tiêu chí chất lượng, Tổ QLCL đưa ra Kế hoạch cải tiến chất lượng cho năm nhằm đạt được mức tối đa tiêu chí của Bộ đề ra đạt kết quả tốt nhất phục vụ người bệnh.  Các khoa phòng ra các đề án kế hoạch cụ thể thực hiện từng quý để đạt được mức tối đa trong mục tiêu của bản kế hoạch đã đề ra. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ Y tế ra Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện mới với những tiêu chí cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu và thực tiễn cho bệnh viện và người bệnh.Bệnh viện tiếp tục triển khai những tiêu chí mới để thực hiện tốt công tác trong chăm sóc người bệnh tốt hơn, cũng là mục tiêu xuyên suốt trong kế hoạch phát triển của Bệnh viện cụ thể:

$1·        Hướng đến người bệnh:

- Người bệnh được hướng dẫn tiếp đón niềm nở, nhiệt tình.

- Cải tiến quy trình khám chữa bệnh giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi.

- Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ người bệnh.

- Đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh trong quá trình khám và chữa bệnh.

- Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh được duy trì tốt, người bệnh được chăm sóc toàn diện trong quá trình nằm viện. Thực hiện “ Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

$1·        Phát triển nguồn nhân lực:

- Đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, chất lượng. Bệnh viện xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

- Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ.

- Tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo đời sống CBCNV.

$1·        Hoạt động chuyên môn:

- Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.

- Triển khai hoàn thiện các kỹ thuật mới.

- Quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

- Quản lý tài chính công khai, minh bạch.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

       Bệnh viện có diện tích chật hẹp, nhiều khoa phòng phải sử dụng chung không gian làm việc.

       Số lượng bệnh nhân đến khám, chữa tại bệnh viện ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân nội trú tăng so với số giường kế hoạch, bệnh viện đã khắc phục bằng cách kê thêm giường bệnh, hiện tại giường bệnh thực kê của bệnh viện là 135 giường.

       Bệnh viện hiện đang được sửa chữa nâng cấp lên, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân được hoàn thiện nhất.

III. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

$1·        Tiếp tục cải tiến qui trình khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát.

$1·        Tiếp tục triển khai, nâng cấp hệ thống phần mềm CNTT trong quản lý các hoạt động của Bệnh viện.

$1·        Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ kỹ thuật, triển khai các kỹ thuật mới nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị.

$1·        Xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân.

$1·        Tiếp tục tập huấn cho nhân viên y tế về đổi mới phong cách, thái độ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.